appliedengineering.se – Allt du behöver veta om industriprodukter

Utveckla industriföretaget med rätt feedback

Att veta vad dina kunder tycker om ditt företag är viktig kunskap för att du ska kunna utveckla produkter och tjänster, samt ändra priser och service till det bättre. Det bästa är uppriktigt feedback där du både får reda på vad ni gör bra och vad ni behöver förbättra.

Ta hjälp av Questback

Questback är ett företag som har stor erfarenhet av undersökningar: kundundersökningar, medarbetarundersökningar och NPS. Tre viktiga undersökningar som alla företag bör göra. NPS är ett enkelt, men väldigt viktigt verktyg för att ta reda på hur lojala era kunder är mot just ert företag. Hög NPS ger hög konkurrensfördel. Vanligtvis kombinerar man en vanlig kundundersökning med en NPS. När du använder Questback plattform får du tillgång till snygga mallar som ger undersökningar ett professionellt intryck. Det är jätteviktigt. Det är lätt att analysera resultaten och du kan även kolla upp olika trender inom de olika kundgrupperna. Gå in på Questback och testa deras undersökningar och utveckla industriföretaget.

Industriföretag

De flesta industriföretag vänder sig till andra företag. Då är det oerhört viktigt att vårda kundrelationerna. Undersökningar kan hjälpa er mycket. Ni vill få reda på vad era kunder tycker om både produkterna, servicen och priset. När ni gör en NPS tar ni reda på kundlojaliteten. Frågan som ställs är hur sannolikt det är att de skulle rekommendera ert företag till vänner och arbetskamrater. Ju större sannolikhet, desto lojalare kunder. Era kunder kan alltså ge era produkter ett bra betyg i kundundersökningar utan att de för den sakens skull egentligen är lojala. Därför bör ni göra både slags undersökningarna, helst i kombination. Då vet du hur starkt ditt industriföretag står sig i konkurrensen. I slutändan är det ändå kunden som styr.

Fritext

När du gör undersökningar är det också viktigt att respondenterna kan få skriva med egna ord vad de tycker. Fritext är oerhört viktigt. Där kommer det komma fram kritik eller efterfrågan på produkter och tjänster som ni inte ens tänkt på. Läs kritiken noggrant och se det som användbar feedback. Ju mer detaljerad en person är, desto bättre. Om du har många kunder har Questback ett verktyg som snabbt kan ta ut viktiga ord i texterna. Så att ni inte manuellt behöver läsa tusentals svar om ni har många kunder.

Bygga varumärke

Det är klokt att återkommande göra undersökningar, så att ni kan analysera utvecklingen och responsen på era åtgärder. Undersökningar är även bra att använda för att bygga varumärke. Om ni tillverkar en kvalitetsprodukt vill ni att kunderna ute på marknaden uppfattar ert varumärke som kvalitet. Att det är värt att betala mer för era produkter för att de verkligen håller. Med undersökningar kommer ni lättare att kunna bygga upp det varumärke och image som ni har som målbild.