appliedengineering.se – Allt du behöver veta om industriprodukter

Slangar är väsentligt för en industri

I en industrilokal krävs det väldigt många slangar av olika slag. De är väsentliga för att kunna driva maskiner och tillverka de produkter som görs. Därför är det viktigt att du tar hjälp av en leverantör som kan plocka ut exakt de slangar som behövs. En sak som till exempel är väldigt viktig är hur du hanterar avgaser. Det krävs en särskild typ av avgasslang som transporterar ut alla gaser. Den bör vara synnerligen flexibel och återta sin form om någon råkar köra över den. Det beror också på vilken typ av industri det rör sig om. Om du hanterar båtar, olja, diesel eller något liknande måste du ha en slang som tål upp till 100 grader utan problem.

Slangar inom livsmedelsindustrin

Livsmedelsindustrin är speciell på många sätt eftersom den är under hård uppsyn. Alla livsmedel måste hanteras korrekt och enligt protokoll för att få säljas. Därför gäller det också att du har särskilda slangar som uppfyller alla dessa krav. Det måste till exempel vara en slang som tål att hantera kalla och varma vätskor. Slangarna måste även tåla de olika formerna av fetter som transporteras genom dessa. Du måste även tvätta slangarna enligt anvisningar mellan varje omgång. Om du tillverkar juicer, alkoholhaltiga drycker eller annan vätska måste du även ha en speciell sugslang.

Slangar för bensin och olja

Bensin och olja är två känsliga ämnen som måste hanteras korrekt. Även här krävs det speciella slangar som är anpassade efter detta. Det finns universalslangar som ofta är ett bra val. Rör det sig om båtar måste du dock ha en marin bränsleslang som är särskilt framtagen för detta. Den måste vara CE-märkt för att du ska kunna använda den.

Om du ska transportera gasol behöver du en gasolslang. Det kan röra sig om ett gasolkök, gasolbrännare eller olika lampor. Dessa brukar även ha en ISO-verifiering för att få säljas. Här är det väldigt viktigt att du följer instruktionerna eftersom gasol är ett väldigt känsligt ämne. Du måste till exempel kolla om slangen kan anslutas mot en flaska direkt eller om du behöver använda en ventil.

Större dammsugarslangar

Att hålla rent i en industrilokal är A och O för att produktionen ska flyta på så bra som möjligt. De flesta använder större dammsugare för att kunna göra sig av med skräp, damm och annat som hamnar på golvet. Då behöver du också en dammsugarslang som passar denna dammsugare. Den måste vara flexibel så du kommer åt så bra som möjligt. Du vill inte att städningen ska uppta allt för mycket tid från själva produktionen. Prata med din leverantör för att se till att du får det bästa för just din industri och det som uppfyller dina behov.