appliedengineering.se – Allt du behöver veta om industriprodukter

Säkerställ att du får betalt för dina industriprodukter

Industriprodukter produceras inom den så kallade tunga industrin, vilket kräver både mycket stora maskiner och komplexa produktionsprocesser. Därför är det inte förvånande att den tunga industrin domineras av stora företag eftersom det krävs så omfattande investeringar i massiva anläggningar, stora maskiner, tung utrustning och omfattande organisering. Precis som namnet industriprodukter anger så är dessa produkter inte avsedda för privatkunder, utan för stora köpare som industrier, företag, organisationer och myndigheter.

Några exempel på vad tung industri inkluderar är följande:

  • Stålproduktion.
  • Olja och gas.
  • Kemisk produktion.
  • Skeppsbyggnad.
  • Verktygsmaskiner.
  • Byggnadsverk och infrastruktur.

Ända sedan den industriella revolutionen är det framförallt transport- och byggnadsindustrin som utgjort huvuddelen av den tunga industrin.

Upprätthåll kassaflödet med hjälp av ett delgivningsföretag

Eftersom den tunga industrin kräver så omfattande investeringar kommer kassaflödet att vara extra viktigt. Om du har ett bristande kassaflöde kan du snabbt få problem med att betala viktiga utgifter som hyra, löner och fakturor. Lyckligtvis finns det delgivningsföretag som kan hjälpa dig med ett bristande kassaflöde på grund av kunder som inte betalar i tid. Det auktoriserade delgivningsföretaget Intrum hjälper omkring 80 000 företag att få betalt och ser till att du får betalt snabbt av dina kunder. Med delgivning menas att Intrum har rätt att överlämna handlingar eller dokument som mottagaren behöver skriva under. Det är när mottagaren har skrivit under som det anses att hon eller han är delgiven, något som i sin tur gör att inkassoprocessen kan fortsätta.

Hos Intrum ser delgivningsflödet ut på följande sätt:

1. Delgivningsformen bestäms och kan vara i form av brev, personligt eller spikning.

2. Personen som ska delgivas söks upp.

3. Mottagaren skriver under ett delgivningskvitto som fungerar som ett bevis.

4. Inkassoprocessen kan fortsätta.

Känn dig trygg med Intrums professionella ombud

Det är inte värt att vänta på långsamt betalande kunder och riskera ditt företags lönsamhet och framgång. Ombuden hos Intrum är mycket professionella och utbildade inom allt som rör delgivning, så de kommer att alltid uppträda på ett korrekt och diskret sätt mot kunder med sena inbetalningar. De har lång erfarenhet av att möta många olika individer och förstår att även de mest korrekta kan få ekonomiska svårigheter då och då. Du kan därför förvänta dig att dina kunder kommer vara villiga att betala genom en hållbar betalningslösning som är skräddarsydd efter deras situation.