appliedengineering.se – Allt du behöver veta om industriprodukter

Gamla industritillverkade byggmaterial en källa till radon

Radon är en naturligt förekommande ädelgas som blev känd efter att den upptäcktes i skadliga mängder i blåbetong. Blåbetong var ett vanligt förekommande byggmaterial vid nybyggnationer av fastigheter under mitten av 1900-talet. I samband med upptäckten förbjöds användning av materialet. Sedan dess har den som kunnat bytt ut sina gamla industritillverkade byggmaterial till nya radonfria sådana.

Gör en radonmätning

Det första steget för att ta reda på hur det står till med halterna av radon i en byggnad är att göra en radonmätning. Det finns många företag som sysslar med radonmätningar och Radea är ett av dem. På deras hemsida https://radea.se/ kan du läsa mer om hur en radonmätning går till. Du kan även boka radonmätning och/eller radonsanering av din fastighet. Om du ska köpa en ny fastighet och vill veta halterna av radon i den eller bara vill veta om radon är ett problem i en befintlig byggnad så gör du rätt i att besöka https://radea.se/ för mer information.

Det finns andra källor till radon då det är en naturlig ädelgas som främst förekommer i berggrunder. Därför är det inte ovanligt att få radon i en byggnad som är byggd på bergig grund även om byggmaterialet som använts inte innehåller radon. Om du planerar att köpa en fastighet som är byggd på en sådan grund, är det viktigt att på förhand ta reda på hur mycket radon som finns i byggnaden innan du köper den. Det kan nämligen ge dig en chans att pruta på priset om det visar sig att halterna av radon är förhöjda av olika anledningar.

När en radonmätning har gjorts är det lämpligt att åtgärda problemet om halterna är för höga. Beroende på varifrån radonet kommer och varför det är förhöjda halter i byggnaden, så vidtas olika åtgärder. Kanske behöver man byta ut den gamla blåbetongen om det är den som är orsaken, eller ge fastigheten bättre grundventilation för att föra bort radon som sipprar upp från marken. Men det är inget tvång att göra någon åtgärd även om det rekommenderas då gasen radon är radioaktiv och kan orsaka lungcancer.