Produktutveckling, konceptutveckling

Applied Engineering är ett utvecklingsföretag som har ett start fokus på olika typer utav produktutveckling. Våra tjänster har ett fokus på allt som berör produktutvecklingskedjan. Vi kan vara med från ax till limpa. Inom vissa produktområden besitter vi en unik samlad kunskap. Exempelvis våra kunskaper inom inredning, belysning, plast och gjutna detaljer för elektronik är exempel på där vi har spetskompetens.

Vi är gärna med i hela konceptutvecklingen där vi tar ett helhetsgrepp på hela processen. Våra uppdrag kan dels handla om att ta fram enskilda produkter eller att se över ett helt produktsortiment för att passa in nya eller ändrade koncept. Produktutveckling är för oss ett långsiktigt samarbete med vår uppdragsgivare i syfte att ta fram bra och tillverkningsvänliga lösningar som stärker vår uppdragsgivares konkurrenskraft.


Genom att få möjlighet att vara med redan i konceptutvecklingen får vi möjlighet att tillsammans med marknad och brukare hitta en så optimal lösning som möjligt under givna förutsättningar och ekonomiska ramar. Ibland blir vi inkopplade på ett så tidigt stadium att vi är med och gör förstudier, brukarstudier, m.m. så att vi på ett optimalt sätt förbereder den kommande produktutveckling och/eller konceptutveckling på ett för uppdragsgivaren optimalt sätt.

Det finns mycket bra info att fånga upp inför en kommande utvecklingsprocess om man har lagt ner tid på att ta reda på brukarens behov och synpunkter detta är vi helt övertygade om. Våra uppdragsgivare är allt från små enskilda uppfinnare till store multinationella företag, men oavsett vem som har behov av hjälp så har vi som mål att skapa ett ömsesidigt bra och långsiktigt samarbete.


Copyright 2009-2011 Applied Engineering Sweden AB
Användarvillkor | Sekretesspolicy | Varumärke | Sitemap
Vi är ett kreditvärdigt företag enligt Soliditets värderingssystem som baserar sig på en mängd olika beslutsregler. Denna uppgift är alltid aktuell, informationen uppdateras dagligen via Soliditets databas.
Applied Engineering Sweden AB
Org.nr. 556787-4390